Autorijles vanaf 16,5 jaar (2toDrive)

Wat is 2toDrive?

2toDrive is een experiment waarin jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B mogen doen, vanaf 16,5 jaar praktijkles gaan volgen en vanaf hun 17de het praktijkexamen afleggen. Slagen ze, dan mogen ze vanaf hun 17de al autorijden. Dit mag als zij rijden met een coach naast zich. Hiervoor moeten ze in het bezit zijn van een zogenaamde begeleiderspas. Op deze pas staan de namen van maximaal 5 personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze personen moet bij het rijden in de auto zitten.

De eisen die aan de begeleider worden gesteld zijn :

  • minimaal 5 jaar een rijbewijs-B hebben ( leeftijd min. 27 j. )
  • geen zware verkeersdelicten hebben begaan
  • nooit in een vorderingsprocedure terecht zijn gekomen
  • niet onder invloed zijn van drugs, alcohol of medicijnen
  • zich tijdens de begeleiding altijd kunnen legitimeren

Voor wie zich niet aan de regels houdt zijn de straffen fors! De straffen zijn voor zover nu bekend:

Rijd je als 17-jarige zonder begeleider, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Dit houdt eenvoudigweg in dat je moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan zul je opnieuw zowel het theorie-examen als het praktijkexamen moeten afleggen.
Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van verdovende middelen of alcohol, dan zul je ook opnieuw examens moeten doen als je 18 jaar bent!

Het begeleid rijden is aan strikte regels gebonden !

 


Terug naar boven

Wieger De Jong

Hid Heroplantsoen 15
8701 BS Bolsward
Tel: +31 (0)6 10 49 64 08

e-mail Wieger de Jong

Sjoerd De Jong

Helling 3
8621 CP Heeg
Tel: +31 (0)515 44 26 76
Mob: +31 (0)6 53 89 85 94

e-mail Sjoerd de Jong

Klik hier om in te loggen bij het CBR met je DigiD voor het machtigen van je rijschool of voor het aanvragen van eigenverklaring / theorie examen (registratie nr. RS0860Z1)